Wanneer moet u een cursus of onderzoek van het CBR volgen?

Wanneer moet u een cursus of onderzoek van het CBR volgen?

Het CBR kan u opleggen dat u een LEMA-, EMA-, of EMG-cursus volgt of dat u een onderzoek ondergaat.

LEMA staat voor een “Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer”. U moet deze cursus volgen als u:

 • een alcoholpromillage in uw bloed heeft tussen de 0,8 en 1,0
 • een ademalcoholgehalte heeft tussen 350 en 435 microgram per liter lucht
 • als beginnend bestuurder een alcoholpromillage in uw bloed heeft tussen de 0,5 en 0,8
 • als beginnend bestuurder een ademalcoholgehalte heeft tussen 220 en 350 microgram per liter lucht

Soms komt u niet in aanmerking voor deze cursus. Bijvoorbeeld als u in de afgelopen 5 jaar al een LEMA- of EMA-cursus heeft gevolgd. Of als u een ernstig ongeval heeft veroorzaakt.

EMA betekent “Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer”. U moet deze cursus volgen als u:

 • een alcoholpromillage in uw bloed heeft tussen de 1,0 en 1,8
 • een ademalcoholgehalte heeft tussen 435 en 785 microgram per liter lucht
 • als beginnend bestuurder een alcoholpromillage in uw bloed heeft tussen de 0,8 en 1,3
 • als beginnend bestuurder een ademalcoholgehalte heeft tussen 350 en 570 microgram per liter lucht
 • heeft geweigerd om mee te werken aan ademanalyse of bloedonderzoek

Soms komt u niet in aanmerking voor deze cursus. Bijvoorbeeld als u in de afgelopen 5 jaar al een EMA-cursus heeft gevolgd. Of als u een ernstig ongeval heeft veroorzaakt.

EMG staat voor “Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer”. U moet deze cursus volgen als u gevaarlijk rijgedrag heeft vertoond.

Bijvoorbeeld:

 • binnen de bebouwde kom meer dan 50 kilometer per uur te hard rijden
 • klemrijden van andere weggebruikers
 • bumperkleven
 • spookrijden

Soms komt u niet in aanmerking voor deze cursus. Bijvoorbeeld als u in de afgelopen 5 jaar twee keer een EMG-cursus heeft gevolgd. Of als u een ernstig ongeval heeft veroorzaakt.

Als u de gehele aan u opgelegde cursus heeft gevolgd, dan blijft uw rijbewijs geldig.

Als u de cursus niet goed heeft afgerond, dan krijgt u een brief van het CBR dat uw rijbewijs ongeldig is verklaard. U moet uw rijbewijs inleveren.

Behalve het opleggen van een maatregel kan het CBR besluiten dat u moet meewerken aan een onderzoek, als:

 • u rijdt met te veel alcohol of drugs
 • uw medische situatie uw rijgedrag beïnvloedt
 • u gevaarlijk rijgedrag vertoont

Het doel van het onderzoek is om te beoordelen of u nog veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Het CBR kan twee soorten onderzoek opleggen (waarbij u de kosten van het onderzoek zelf moet betalen):

1) Onderzoek naar rijgeschiktheid

Het CBR legt dit onderzoek onder andere op als u:

 • een alcoholpromillage in uw bloed heeft van 1,8 of meer (1,3 voor beginnend bestuurder)
 • een ademalcoholgehalte heeft van 785 of meer microgram per liter lucht (570 voor beginnend bestuurder)
 • rijdt met te veel drugs
 • herhaaldelijk gevaarlijk rijgedrag vertoont
 • door uw medische situatie niet goed meer kunt rijden. Bijvoorbeeld doordat uw ogen niet goed meer zijn.
 • niet in aanmerking komt voor een LEMA, EMA of EMG. Bijvoorbeeld omdat u een ernstig ongeval heeft veroorzaakt.

Een onafhankelijke psychiater of specialist doet het onderzoek. Hij maakt hiervan een verslag. Het onderzoek bestaat uit:

 • psychiatrisch onderzoek
 • lichamelijk onderzoek
 • bloedonderzoek en soms urinetest

2) Onderzoek naar rijvaardigheid

Het CBR legt dit onderzoek op als u:

 • als beginnend bestuurder twee keer bent veroordeeld voor bijvoorbeeld gevaarlijk rijgedrag of veel te hard rijden
 • gevaarlijk rijgedrag vertoont, zoals bijv. spookrijden
 • u niet in aanmerking komt voor een EMG-cursus. Bijvoorbeeld omdat u een ernstig ongeval heeft veroorzaakt.

Een instructeur van het CBR neemt het onderzoek, dat bestaat uit een theorietest en een praktijktest, af. Na het onderzoek neemt het CBR een beslissing op basis van het verslag van het onderzoek. Als u veilig kunt rijden, mag u uw rijbewijs houden. Soms mag u uw rijbewijs wel houden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden of voor een bepaalde tijd.

Als het CBR u niet rijgeschikt of rijvaardig acht, dan verklaart het CBR uw rijbewijs ongeldig. U moet uw rijbewijs inleveren.

Mijn ervaring als advocaat met ingevorderde rijbewijzen:

Dicht tegen het strafrecht aan ligt de problematiek rond ingevorderde rijbewijzen. Een rijbewijs wordt immers niet zomaar ingevorderd maar slechts na het gebruik van een teveel aan alcohol of drugs, gevaarlijk rijgedrag of het veroorzaken van een ongeval. Het draait er bij het terugkrijgen van een rijbewijs niet alleen om de wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden te kennen maar vooral ook om het persoonlijke verhaal van de cliënt goed over het voetlicht te krijgen. Een rijbewijs is zo vanzelfsprekend dat iemand pas bij invordering goed beseft hoe waardevol en vaak zelfs noodzakelijk het rijbewijs is, zeker als iemands werk of onderneming en daarmee dus ook het inkomen in gevaar komt. Ik heb al veel cliënten, zowel zakelijk als particulier, geholpen met het (eerder) terugkrijgen van hun rijbewijs. Allerlei mensen die hun rijbewijs hard nodig hadden voor hun werk. Ik sta ook u graag als advocaat bij om ervoor te zorgen dat u uw rijbewijs zo snel mogelijk terugkrijgt.

Lisette Verkuil Advocatuur

Olympiaweg 4
3077 AL Rotterdam

lisette@verkuiladvocatuur.nl
06 – 33 66 44 80

KvK 73755869