Wat is de procedure als uw rijbewijs is ingevorderd?

Wat is de procedure als uw rijbewijs is ingevorderd?

Hieronder leest u stapsgewijs wat de algemene procedure is als uw rijbewijs is ingevorderd. U kunt voor meer informatie contact met mij opnemen voor overleg over uw precieze situatie.

1 Wacht op het besluit van de officier van justitie

De politie stuurt uw rijbewijs binnen 3 dagen naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie beslist binnen 10 dagen of u uw rijbewijs terugkrijgt. Als u binnen deze 10 dagen niets van de officier van justitie hoort dan moet u uw rijbewijs terugkrijgen.

Als u uw rijbewijs dringend nodig heeft, bijvoorbeeld voor uw werk dan kunt u de officier van justitie een aangetekende brief sturen waarin u vraagt om teruggave van uw rijbewijs.

Als u contact met mij opneemt, geef ik u aan hoe u aan een voorbeeldbrief voor de officier van justitie kunt komen. Als u dat wenst ben ik uiteraard ook bereid die namens u te schrijven.

2 Stuur een klaagschrift (verzoek teruggave) naar de rechtbank

Als de officier van justitie besluit dat u uw rijbewijs voorlopig niet terugkrijgt, dan kunt u de rechtbank vragen om teruggave van uw rijbewijs. Dit verzoek heet een klaagschrift.

Als u contact met mij opneemt, kan ik u aangeven waar u een voorbeeld kunt vinden van een klaagschrift. U kunt mij uiteraard ook opdracht geven het klaagschrift namens u in te dienen.

3 Ga naar de zitting

De rechtbank stuurt u een oproep voor een zitting over uw klaagschrift. U en de officier van justitie krijgen tijdens de zitting het woord. Meestal doet de rechter meteen mondeling uitspraak of en wanneer u uw rijbewijs (voorlopig) terugkrijgt. Later krijgt u de uitspraak via de post toegestuurd. Dit is een voorlopige uitspraak. De strafrechter kan later nog anders over uw zaak oordelen.

Als de rechter beslist dat u uw rijbewijs (voorlopig) moet terugkrijgen, dan stuurt de officier van justitie het rijbewijs naar u op. Let op: U mag pas weer rijden als u het rijbewijs daadwerkelijk heeft ontvangen!

4 Stel cassatie in

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, dan kunt u binnen 14 dagen na de uitspraak cassatie instellen bij de Hoge Raad. De Hoge Raad kijkt alleen of het recht goed is toegepast. De Hoge Raad geeft geen volledige, inhoudelijke beoordeling van uw zaak.

5 Wacht de strafprocedure af

De officier van justitie moet uw zaak binnen 6 maanden na de dag van de inname van uw rijbewijs voor de rechter brengen. Wordt uw zaak niet binnen de termijn van 6 maanden door de rechter behandeld? Dan moet u uw rijbewijs terugkrijgen.

In het andere geval krijgt u een dagvaarding. De rechter beoordeelt ter zitting welke straf u krijgt. Het is raadzaam dat u zich bij deze zitting laat bijstaan door een deskundig advocaat, maar dit is niet verplicht.

Mijn ervaring als advocaat met ingevorderde rijbewijzen:

Dicht tegen het strafrecht aan ligt de problematiek rond ingevorderde rijbewijzen. Een rijbewijs wordt immers niet zomaar ingevorderd maar slechts na het gebruik van een teveel aan alcohol of drugs, gevaarlijk rijgedrag of het veroorzaken van een ongeval. Het draait er bij het terugkrijgen van een rijbewijs niet alleen om de wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden te kennen maar vooral ook om het persoonlijke verhaal van de cliënt goed over het voetlicht te krijgen. Een rijbewijs is zo vanzelfsprekend dat iemand pas bij invordering goed beseft hoe waardevol en vaak zelfs noodzakelijk het rijbewijs is, zeker als iemands werk of onderneming en daarmee dus ook het inkomen in gevaar komt. Ik heb al veel cliënten, zowel zakelijk als particulier, geholpen met het (eerder) terugkrijgen van hun rijbewijs. Allerlei mensen die hun rijbewijs hard nodig hadden voor hun werk. Ik sta ook u graag als advocaat bij om ervoor te zorgen dat u uw rijbewijs zo snel mogelijk terugkrijgt.

Lisette Verkuil Advocatuur

Olympiaweg 4
3077 AL Rotterdam

lisette@verkuiladvocatuur.nl
06 – 33 66 44 80

KvK 73755869