Wanneer eindigt de UHP?

Wanneer eindigt de UHP?

De uithuisplaatsing duurt maximaal 1 jaar. Na deze periode kan de instelling aan de kinderrechter vragen om de uithuisplaatsing te verlengen. Als uw kind weer veilig thuis kan wonen dan kan de uithuisplaatsing ook eerder stoppen.

Als u het gezag heeft over uw kind, dan kunt u de instelling vragen om de uithuisplaatsing:

  • te beëindigen
  • te verkorten
  • te wijzigen.

De pleegouders en uw kind zelf kunnen dit ook aanvragen. Uw kind moet dan wel ouder dan 12 jaar zijn.

De instelling moet binnen 2 weken een beslissing nemen over uw aanvraag. Als de instelling uw aanvraag afwijst, dan kunt u in beroep bij de kinderrechter.

Ik heb 20 jaar ervaring met zaken rondom ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. U kunt contact met mij opnemen voor meer informatie of voor overleg over uw situatie.

Mijn ervaring als advocaat in OTS en UHP zaken:

Al sinds de tijd dat ik onderzoek deed naar familierechtelijke verhoudingen op de universiteit had ik een bijzondere interesse voor de belangen van kinderen. Ik heb inmiddels als advocaat veel kinderen en hun ouders met succes geholpen in voor hen zeer moeilijke situaties, waarin instanties in het leven van het gezin stapten en mensen zich daarmee geen raad wisten.

Het uitgangspunt is en moet altijd zijn, dat kinderen bij hun ouders wonen. Dat is het uitgangspunt in verschillende Verdragen en ook in onze wet. Alleen in hele ernstige situaties, waarin de ontwikkeling van het kind wordt bedreigd, kan de rechter beslissen dat een kind uit huis moet worden geplaatst. Ook kan er eerst of uitsluitend sprake zijn van een ondertoezichtstelling, waarbij een gezinsvoogd een gedeelte van de zeggenschap in het gezin krijgt. Als er een verzoek bij de rechtbank wordt gedaan door een instantie zoals de Raad voor de Kinderbescherming, is het van groot belang dat de stem en het verhaal van het kind en/of het gezin in die procedure ook goed en volledig wordt gehoord.

Het heeft een enorme impact op zowel kinderen als hun ouders als zij van elkaar gescheiden (dreigen te) worden door een uithuisplaatsing van het kind. Maar ook als het nog niet zover is dat een kind uit huis zal worden geplaatst, maar er wel bemoeienis is vanuit de jeugdzorg instanties zoals Veilig Thuis en/of Jeugdbescherming, ervaren mensen veel stress en onrust waarbij zij advies en begeleiding willen. Het is dan belangrijk om een advocaat te hebben die veel ervaring heeft en over specialistische deskundigheid en vaardigheden beschikt om maximaal te kunnen opkomen voor de belangen van het kind en/of de ouders.

Lisette Verkuil Advocatuur

Olympiaweg 4
3077 AL Rotterdam

lisette@verkuiladvocatuur.nl
06 – 33 66 44 80

KvK 73755869