Hoe kunt u bezwaar maken tegen een beslissing over uw bijstand?

Hoe kunt u bezwaar maken tegen een beslissing over uw bijstand?

Als u bijstand aanvraagt, krijgt u een beslissing van de gemeente. Ook tijdens uw bijstandsuitkering neemt de gemeente soms een beslissing. Hiervan krijgt u dan een schriftelijk besluit. Bijvoorbeeld als uw situatie verandert of als u zich niet aan verplichtingen uit de bijstand houdt. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente dan moet u tijdig bezwaar maken. Ik kan u daarbij meestal kosteloos helpen. Volg de onderstaande stappen of neem kosteloos contact met mij op voor overleg:

Stap 1) Check de termijn voor bezwaar. U heeft standaard 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Kijk of in de brief van de gemeente een uiterste datum staat voor uw bezwaarschrift. Zorg ervoor dat u uw bezwaarschrift voor deze datum naar de gemeente stuurt en zorg voor een ontvangstbewijs (bijv. een aangetekende brief).

Als er geen datum voor bezwaar in de brief vermeld stond, dien dan uw bezwaar zo spoedig mogelijk in nadat u de brief van de gemeente heeft ontvangen.

Als de termijn voor bezwaar bijna afloopt en u meer tijd nodig heeft, omdat u meer bewijzen wilt verzamelen bijvoorbeeld, dien dan alvast tijdig een voorlopig bezwaarschrift in. De gemeente zal u waarschijnlijk een nieuwe termijn geven om uw bezwaar aan te vullen.

Stap 2) Maak schriftelijk bezwaar en verstuur dit per aangetekende post naar het adres en de afdeling die op de beslissing staat. Als u uw bezwaar gaat langsbrengen bij de gemeente vraag dan om een ontvangstbevestiging met een datum erop.

Stap 3) Wacht de reactie van de gemeente af. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de gemeente uw bezwaarschrift heeft ontvangen. De gemeente bekijkt uw situatie aan de hand van uw bezwaarschrift opnieuw.

Stap 4) Ga naar de hoorzitting. De gemeente moet u de kans geven om uw bezwaarschrift uit te leggen. De gemeente nodigt u daarom uit voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting mag u uitleg geven over de redenen van uw bezwaar. De gemeente kan u vragen stellen. Soms is een hoorzitting niet verplicht. Bijvoorbeeld als de gemeente het met uw bezwaar eens is. Of als meteen duidelijk is dat uw bezwaar kansloos is.

Stap 5) Wacht de beslissing van de gemeente af. De gemeente neemt binnen 6 weken een beslissing over uw bezwaarschrift. Werkt de gemeente met een bezwaarschriftencommissie? Dan is de termijn 12 weken. Als de gemeente meer tijd nodig heeft dan kan de gemeente de termijn om te beslissen maximaal 6 weken verlengen. U krijgt hierover een brief van de gemeente.

Stap 6) U krijgt de beslissing van de gemeente op papier. De gemeente kan uw bezwaar:

  • gegrond verklaren: u krijgt gelijk van de gemeente;
  • ongegrond verklaren: de gemeente is het niet eens met uw bezwaar en de beslissing blijft staan;
  • niet-ontvankelijk verklaren: de gemeente kijkt niet naar de redenen van uw bezwaar. Bijvoorbeeld omdat u uw bezwaar te laat heeft opgestuurd.

Mijn ervaring als advocaat met problemen omtrent bijstandsuitkeringen:

In de loop der jaren ben ik mijn cliënten ook gaan bijstaan als zij problemen krijgen met hun bijstandsuitkering. Ik help mijn cliënten op “pro deo” basis. Dit betekent dat ik voor dit soort zaken gesubsidieerde rechtsbijstand aanvraag. Mijn cliënten hoeven slechts de eigen bijdrage te betalen die hen wordt opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand. Hoewel de vergoedingen in dit stelsel steeds meer onder druk zijn komen te staan en het de vraag is hoe lang het nog zal bestaan, vind ik het belangrijk dat ik mensen ook bij deze vaak grote probleem kan helpen. Problemen met de bijstandsuitkering komen steeds vaker voor. Ook bij mensen die problemen hebben met politie en justitie, of bij mensen die dakloos worden. Van het ene probleem komt vaak het andere.

Aarzelt u niet contact met mij op te nemen als u een probleem heeft met uw bijstandsuitkering, ik help u graag verder.

Lisette Verkuil Advocatuur

Olympiaweg 4
3077 AL Rotterdam

lisette@verkuiladvocatuur.nl
06 – 33 66 44 80

KvK 73755869