Wat is bijzondere bijstand en heeft u daar recht op?

Wat is bijzondere bijstand en heeft u daar recht op?

Bijzondere bijstand is een vergoeding van uw gemeente voor noodzakelijke extra kosten die u moet maken. U kunt die kosten niet zelf betalen, omdat u een laag inkomen heeft. Voor bijzondere bijstand gelden dezelfde voorwaarden als voor de algemene bijstand.

Uw gemeente beoordeelt of u de bijzondere bijstand als gift of als lening krijgt. 

Voor bijzondere bijstand gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
  • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
  • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden;
  • De kosten kunnen niet op een andere manier (bijv. een verzekering) vergoed worden.

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij uw eigen gemeente. Vraag op tijd bij de gemeente om een aanvraagformulier. De gemeente geeft geen bijzondere bijstand met terugwerkende kracht. Kon u door medische redenen niet eerder een aanvraag indienen? Dan kan de gemeente de bijzondere bijstand wél met terugwerkende kracht toewijzen. De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Mijn ervaring als advocaat met problemen omtrent bijstandsuitkeringen:

In de loop der jaren ben ik mijn cliënten ook gaan bijstaan als zij problemen krijgen met hun bijstandsuitkering. Ik help mijn cliënten op “pro deo” basis. Dit betekent dat ik voor dit soort zaken gesubsidieerde rechtsbijstand aanvraag. Mijn cliënten hoeven slechts de eigen bijdrage te betalen die hen wordt opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand. Hoewel de vergoedingen in dit stelsel steeds meer onder druk zijn komen te staan en het de vraag is hoe lang het nog zal bestaan, vind ik het belangrijk dat ik mensen ook bij deze vaak grote probleem kan helpen. Problemen met de bijstandsuitkering komen steeds vaker voor. Ook bij mensen die problemen hebben met politie en justitie, of bij mensen die dakloos worden. Van het ene probleem komt vaak het andere.

Aarzelt u niet contact met mij op te nemen als u een probleem heeft met uw bijstandsuitkering, ik help u graag verder.

Lisette Verkuil Advocatuur

Olympiaweg 4
3077 AL Rotterdam

lisette@verkuiladvocatuur.nl
06 – 33 66 44 80

KvK 73755869