Wanneer heeft u geen recht op een bijstandsuitkering?

Wanneer heeft u geen recht op een bijstandsuitkering?

Ook wanneer u op zich aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldoet, zijn er uitzonderingen waardoor u toch geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld als u:

  • in detentie zit;
  • in detentie zou moeten zitten (maar u zich niet meldt);
  • in militaire dienst bent;
  • geen inkomen heeft door een staking;
  • langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft;
  • jonger dan 18 jaar bent;
  • studiefinanciering kunt ontvangen of ontvangt;
  • 18, 19 of 20 jaar bent én in een inrichting verblijft;
  • onbetaald verlof heeft;
  • jonger dan 27 jaar bent én door uw houding en gedrag uw verplichtingen niet nakomt.

Mijn ervaring als advocaat met problemen omtrent bijstandsuitkeringen:

In de loop der jaren ben ik mijn cliënten ook gaan bijstaan als zij problemen krijgen met hun bijstandsuitkering. Ik help mijn cliënten op “pro deo” basis. Dit betekent dat ik voor dit soort zaken gesubsidieerde rechtsbijstand aanvraag. Mijn cliënten hoeven slechts de eigen bijdrage te betalen die hen wordt opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand. Hoewel de vergoedingen in dit stelsel steeds meer onder druk zijn komen te staan en het de vraag is hoe lang het nog zal bestaan, vind ik het belangrijk dat ik mensen ook bij deze vaak grote probleem kan helpen. Problemen met de bijstandsuitkering komen steeds vaker voor. Ook bij mensen die problemen hebben met politie en justitie, of bij mensen die dakloos worden. Van het ene probleem komt vaak het andere.

Aarzelt u niet contact met mij op te nemen als u een probleem heeft met uw bijstandsuitkering, ik help u graag verder.

Lisette Verkuil Advocatuur

Olympiaweg 4
3077 AL Rotterdam

lisette@verkuiladvocatuur.nl
06 – 33 66 44 80

KvK 73755869