Bent u verplicht een tegenprestatie te leveren?

Bent u verplicht een tegenprestatie te leveren?

Met een bijstandsuitkering moet u een tegenprestatie verrichten als uw gemeente u hierom vraagt. Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Het mag geen werk zijn waar u normaal gesproken voor wordt betaald.

Uw gemeente moet de regels met betrekking tot de tegenprestatie hebben opgenomen in een verordening. De gemeente moet u duidelijk kunnen maken wat voor soort tegenprestatie zij u kan vragen en hoeveel tijd deze tegenprestatie kost. Daarbij houdt de gemeente rekening met uw persoonlijke omstandigheden. De tegenprestatie mag het verkrijgen van betaald werk niet in de weg staan. Ook hoeft u mogelijk geen (extra) tegenprestatie te verrichten als u:

  • als alleenstaande ouder de volledige zorg hebt voor 1 of meer kinderen jonger dan 5 jaar;
  • als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent;
  • als u vrijwilligerswerk doet;
  • als u mantelzorger bent.

Als u weigert een tegenprestatie te verrichten, mag uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. De gemeente bepaalt de hoogte van de verlaging en de duur.

Mocht u bezwaar willen maken tegen deze verlaging, dan kunt u kosteloos contact met mij opnemen voor overleg. 

Mijn ervaring als advocaat met problemen omtrent bijstandsuitkeringen:

In de loop der jaren ben ik mijn cliënten ook gaan bijstaan als zij problemen krijgen met hun bijstandsuitkering. Ik help mijn cliënten op “pro deo” basis. Dit betekent dat ik voor dit soort zaken gesubsidieerde rechtsbijstand aanvraag. Mijn cliënten hoeven slechts de eigen bijdrage te betalen die hen wordt opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand. Hoewel de vergoedingen in dit stelsel steeds meer onder druk zijn komen te staan en het de vraag is hoe lang het nog zal bestaan, vind ik het belangrijk dat ik mensen ook bij deze vaak grote probleem kan helpen. Problemen met de bijstandsuitkering komen steeds vaker voor. Ook bij mensen die problemen hebben met politie en justitie, of bij mensen die dakloos worden. Van het ene probleem komt vaak het andere.

Aarzelt u niet contact met mij op te nemen als u een probleem heeft met uw bijstandsuitkering, ik help u graag verder.

Lisette Verkuil Advocatuur

Olympiaweg 4
3077 AL Rotterdam

lisette@verkuiladvocatuur.nl
06 – 33 66 44 80

KvK 73755869