Hoe werkt de beoordelings-procedure?

Hoe werkt de beoordelingsprocedure?

Als u een VOG aanvraagt, dan worden bij Justis de volgende stappen gezet:

Stap 1) Justis stelt vast of u een strafblad heeft. Wie geen strafblad heeft krijgt áltijd een VOG.

Stap 2) Wanneer u wel een strafblad hebt, kijkt Justis naar een aantal zaken:

Eerst wordt gekeken of binnen de zgn. ’terugkijktermijn’ sprake is van een relevant strafbaar feit. De duur van de terugkijktermijn hangt o.a. af van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, en/of van uw leeftijd.

Ook wordt gekeken naar de relatie tussen het werk dat u wilt gaan doen en de delicten op uw strafblad. Het is mogelijk dat u wel een VOG krijgt voor de ene functie, maar niet voor de andere.

Tenslotte maakt Justis een belangenafweging, waarbij het belang dat u heeft bij het verkrijgen van de VOG wordt afgezet tegen het risico voor de samenleving. Hierbij wordt gekeken:

 -of u vaker met de politie of justitie in aanraking bent gekomen

-hoe ernstig de strafbare feiten zijn

-hoe lang het geleden is dat de strafbare feiten zijn gepleegd

-wat uw leeftijd is

-wat de omstandigheden waren waaronder het strafbare feit is gepleegd.

Stap 3) Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of u al dan niet een VOG krijgt.

Mijn ervaring als advocaat met problemen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (ook wel “verklaring van goed gedrag” of “VOG” genoemd) wordt tegenwoordig steeds vaker verplicht gesteld bij het krijgen van een nieuwe baan of vrijwilligerswerk. Een strafrechtelijke veroordeling uit het verleden kan ervoor zorgen dat geen VOG wordt afgegeven. Hier zijn vrij ingewikkelde regels voor, zodat het antwoord op de vraag of een VOG wel of niet zal worden afgegeven, niet zomaar is te beantwoorden. Het is belangrijk om tijdig een advocaat in te schakelen als u een VOG heeft aangevraagd en deze niet zonder meer wordt afgegeven. Ik heb als advocaat veel ervaring opgedaan met deze procedures en wil u hierbij graag verder helpen. U kunt vrijblijvend en kosteloos contact met mij opnemen.

Lisette Verkuil Advocatuur

Olympiaweg 4
3077 AL Rotterdam

lisette@verkuiladvocatuur.nl
06 – 33 66 44 80

KvK 73755869