Hoe kunt u bezwaar maken tegen het niet afgeven van een VOG?

Hoe kunt u bezwaar maken tegen het niet afgeven van een VOG?

Vaak krijgt u eerst een brief van Justis met een voornemen tot afwijzing van uw aanvraag van een VOG. Binnen 2 weken kunt u dan aangeven waarom u het hier niet mee eens bent. Als u voor uw bezwaarschrift uw eigen strafblad wilt inzien, dan kunt u inzage vragen bij de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zie voor meer informatie www.justid.nl.

Als u een beslissing heeft gekregen waarin staat dat u geen VOG krijgt, dan kunt u binnen 6 weken tegen deze beslissing in bezwaar. In dat bezwaarschrift moet u goed uitleggen waarom u het niet eens bent met de afwijzing van uw aanvraag. Het is verstandig om dit door een deskundige advocaat te laten doen. Ik sta u hierbij graag bij.

Als uw bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. 

Mijn ervaring als advocaat met problemen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (ook wel “verklaring van goed gedrag” of “VOG” genoemd) wordt tegenwoordig steeds vaker verplicht gesteld bij het krijgen van een nieuwe baan of vrijwilligerswerk. Een strafrechtelijke veroordeling uit het verleden kan ervoor zorgen dat geen VOG wordt afgegeven. Hier zijn vrij ingewikkelde regels voor, zodat het antwoord op de vraag of een VOG wel of niet zal worden afgegeven, niet zomaar is te beantwoorden. Het is belangrijk om tijdig een advocaat in te schakelen als u een VOG heeft aangevraagd en deze niet zonder meer wordt afgegeven. Ik heb als advocaat veel ervaring opgedaan met deze procedures en wil u hierbij graag verder helpen. U kunt vrijblijvend en kosteloos contact met mij opnemen.

Lisette Verkuil Advocatuur

Olympiaweg 4
3077 AL Rotterdam

lisette@verkuiladvocatuur.nl
06 – 33 66 44 80

KvK 73755869