Hoe verloopt een aanvraag tot inzage in uw strafblad verder?

Hoe verloopt een aanvraag tot inzage in uw strafblad verder?

Nadat u een aanvraag tot inzage heeft gedaan wordt nagegaan of over u justitiële gegevens zijn vastgelegd in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). In dit register staat vermeld bij welke strafbare feiten u betrokken was. 

Als u niet bekend bent in het JDS dan geeft de Justitiële Informatiedienst dit telefonisch aan u door. Staan uw gegevens wel in het JDS? Dan ontvangt u binnen 4 weken een brief van de Justitiële Informatiedienst.

Uw gegevens worden doorgestuurd naar de rechtbank. Vervolgens krijgt u van deze rechtbank een brief wanneer u uw gegevens mag inzien. Dit doet u bij de griffie van de rechtbank in uw eigen woongebied. U betaalt hiervoor een vergoeding van € 4,54. U mag geen kopieën maken.

In bijzondere situaties kan de Justitiële Informatiedienst inzage weigeren. U krijgt hierover een brief. Bent u het niet eens met deze weigering dan kunt u hiertegen binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken.

Mijn ervaring als advocaat met problemen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (ook wel “verklaring van goed gedrag” of “VOG” genoemd) wordt tegenwoordig steeds vaker verplicht gesteld bij het krijgen van een nieuwe baan of vrijwilligerswerk. Een strafrechtelijke veroordeling uit het verleden kan ervoor zorgen dat geen VOG wordt afgegeven. Hier zijn vrij ingewikkelde regels voor, zodat het antwoord op de vraag of een VOG wel of niet zal worden afgegeven, niet zomaar is te beantwoorden. Het is belangrijk om tijdig een advocaat in te schakelen als u een VOG heeft aangevraagd en deze niet zonder meer wordt afgegeven. Ik heb als advocaat veel ervaring opgedaan met deze procedures en wil u hierbij graag verder helpen. U kunt vrijblijvend en kosteloos contact met mij opnemen.

Lisette Verkuil Advocatuur

Olympiaweg 4
3077 AL Rotterdam

lisette@verkuiladvocatuur.nl
06 – 33 66 44 80

KvK 73755869