Voor welke leeftijden geldt het jeugdstrafrecht?

Voor welke leeftijden geldt het jeugdstrafrecht?

Ik maak onderscheid tussen 3 categorieën:

  1. Kinderen jonger dan 12 jaar
  2. Kinderen tussen 12 en 18 jaar
  3. Adolescenten tussen 16 en 23 jaar

1) Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Wel kan de politie onderzoek doen en het kind verhoren. De politie kan ook een zorgmelding doen bij Veilig Thuis. Van daaruit kan er eventueel een traject worden opgestart door de Raad voor de Kinderbescherming. Dat kan leiden tot een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van het kind (zie daarover de informatie elders op deze website). Voor wat betreft eventuele schade die is veroorzaakt is door een kind van jonger dan 12 jaar, geldt dat zijn ouders hiervoor in principe aansprakelijk zijn.

2) Voor kinderen tussen 12 en 18 jaar geldt in principe het jeugdstrafrecht. In het jeugdstrafrecht staat het pedagogische aspect centraal: straffen en maatregelen zijn er in eerste instantie op gericht om te voorkomen dat het kind verder afglijdt. Het volgen van een opleiding, het hebben van een zinvolle dagbesteding zoals een bijbaan en sport, en het hebben van een normaal sociaal leven staan centraal. Het waarborgen van de toekomstmogelijkheden van het kind en het geven van een nieuwe kans, ook al is het kind in de positie van verdachte, is dus de primaire insteek van het OM en de rechter. Het jeugdstrafrecht kent om die reden mildere straffen, maar wel vaak verplichte trajecten gericht op positieve gedragsbeïnvloeding. Ook kunnen de civielrechtelijke maatregelen van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing worden overwogen (zie daarover de informatie elders op deze website).

3) Voor adolescenten tussen de 16 tot 23 jaar geldt een bijzondere regeling: het adolescentenstrafrecht. De rechter kan hierbij kiezen tussen de regels van het jeugdstrafrecht en het gewone strafrecht. Voor jongeren van 16 en 17 jaar geldt normaalgesproken het jeugdstrafrecht. En voor jongeren van 18 tot 23 jaar het gewone strafrecht. De rechter mag hierover dus anders beslissen. Bijvoorbeeld als het in het geval van een 16- of 17-jarige gaat om zeer ernstige feiten die gepleegd zijn, dan kan de rechter het volwassenenstrafrecht toepassen. Andersom, als iemand boven de 18 is maar de gepleegde feiten zijn niet heel ernstig en/of iemand heeft een verstandelijke beperking, dan kan er reden zijn om het jeugdstrafrecht toe te passen. Zo legt de rechter een straf of maatregel op die het best past bij iedere individuele situatie. De rechter laat zich hierover adviseren door de Raad voor de Kinderbescherming en/of de Reclassering. Deze instanties maken rapportages op.

Mijn ervaring als strafadvocaat voor minderjarigen (en hun ouders):

Als je als minderjarige door de politie wordt aangehouden, of als je verdachte wordt van iets strafbaars en je moet voorkomen, dan heeft dit veel impact op je leven. Niet alleen voor de minderjarige zelf maar voor het hele gezin is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het is dan heel belangrijk om een deskundige en ervaren advocaat te hebben. Ik heb sinds 2003 veel kinderen en hun ouders bijgestaan in voor hen stressvolle tijden. Mijn aanpak kenmerkt zich door grote betrokkenheid bij mijn cliënten en doortastendheid. Ik hanteer een persoonlijke aanpak, waarmee ik veel voor elkaar krijg. Geen mooie woorden zonder daden, dat past niet bij mij.

Ik ben als advocaat aangesloten bij de Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam (VJAR) en heb de vereiste inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand om zaken van minderjarigen te mogen behandelen. Dit betekent ook dat ik door middel van permanente educatie mijn kennis en kunde jaarlijks moet bijhouden, dit wordt gecontroleerd. Omdat ik het belangrijk vind om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen heb ik een coachingsopleiding gevolgd en ben ik als coach aangesloten bij de beroepsvereniging voor ACT-coaches (ACBSBene) en de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Zo kan ik mijn jeugdige cliënten nog beter begeleiden tijdens het strafrechtelijke traject. Klik desgewenst hier voor mijn coachingsprofiel. Als advocaat heb ik inmiddels enorm veel ervaring met jeugdige verdachten. Graag nodig ik jou of jouw ouders uit contact met mij op te nemen voor overleg over jouw situatie.

Lisette Verkuil Advocatuur

Olympiaweg 4
3077 AL Rotterdam

lisette@verkuiladvocatuur.nl
06 – 33 66 44 80

KvK 73755869