Wij (mijn kind en ik) hebben een oproep gekregen voor een zitting. Hoe verlopen de verschillende procedures (HALT-afdoening, TOMMI- zitting, zitting bij de Kinderrechter, meervoudige strafkamer)?

Wij (mijn kind en ik) hebben een oproep gekregen voor een zitting. Hoe verlopen de verschillende procedures (HALT-afdoening, TOMMI- zitting, zitting bij de Kinderrechter, meervoudige strafkamer)?

Als je als minderjarige tussen 12 en 18 jaar een licht strafbaar feit pleegt, zoals bijvoorbeeld een kleine vernieling of een licht vuurwerkfeit, dan stuurt de politie je meestal door naar Halt. Als het gaat om zwaardere strafbare feiten, waarvoor dus ook een zwaardere straf wordt geëist, dan kom je terecht op een TOMMI-zitting. Of, als je al eerder met politie/justitie in aanraking bent geweest en/of het betreft een wat zwaarder feit, dan moet je naar een zitting bij de kinderrechter. Ernstige feiten komen bij de meervoudige kamer van de rechtbank terecht.

De Halt-afdoening bestaat uit:

 • gesprekken tussen jou, jouw ouders en een medewerker van Halt
 • excuses aanbieden aan het slachtoffer
 • leeropdracht
 • werkopdracht
 • vergoeding aan van de aangerichte schade

De Halt-straf duurt maximaal 20 uur. Je kunt maximaal 3 keer een Halt-straf krijgen. Rond je de straf goed af, dan krijg je geen strafblad.

Een TOMMI-zitting is een gesprek met de Officier van Justitie. Hierbij moeten ook de gezagdragende ouders aanwezig zijn. Bij wijze van transactie kan de Officier daar de volgende straffen voorstellen:

 • taakstraf van maximaal 40 uur
 • geldboete
 • schadevergoeding aan het slachtoffer
 • bepaalde voorwaarden waar je je aan hebt te houden (voorwaardelijk sepot)

Het OM kan geen gevangenisstraf opleggen of voorstellen.Je hoeft niet met het voorstel akkoord te gaan. Als je niet akkoord gaat, zal de zaak op een latere datum aan de kinderrechter worden voorgelegd. Ook als je wel akkoord gaat maar je houdt je niet aan de transactievoorwaarden, zal de zaak later alsnog naar de kinderrechter gaan.

Als je een dagvaarding krijgt voor de kinderrechter, dan ben je verplicht om te verschijnen. Dit geldt ook voor de gezagdragende ouders. De kinderrechter kan de volgende straffen opleggen:

 • geldboete
 • taakstraf
 • gedragsbeïnvloedende maatregel
 • Plaatsing in een Inrichting voorJeugdigen (ook wel “jeugd-TBS” genoemd)
 • schadevergoeding voor het slachtoffer
 • maximaal 1 jaar jeugddetentie voor kinderen tot 16 jaar
 • maximaal 2 jaar jeugddetentie voor kinderen van 16 en 17 jaar

Vaak krijg je voor de Tommi-zitting automatisch een gratis advocaat toegewezen. Dat hangt af van de straf die het OM van plan is aan je voor te stellen.

Bij procedures bij de kinderrechter of bij de meervoudige kamer van de rechtbank, heb je altijd recht op een gratis advocaat. Je hebt wel altijd het recht om een eigen advocaat te kiezen waar je volledig vertrouwen in hebt.

Met veel van mijn (destijds) minderjarige cliënten en hun ouders werk ik inmiddels langdurig samen. Graag nodig ik jou of je ouders uit om contact met mij op te nemen voor overleg over jouw situatie.

Mijn ervaring als strafadvocaat voor minderjarigen (en hun ouders):

Als je als minderjarige door de politie wordt aangehouden, of als je verdachte wordt van iets strafbaars en je moet voorkomen, dan heeft dit veel impact op je leven. Niet alleen voor de minderjarige zelf maar voor het hele gezin is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het is dan heel belangrijk om een deskundige en ervaren advocaat te hebben. Ik heb sinds 2003 veel kinderen en hun ouders bijgestaan in voor hen stressvolle tijden. Mijn aanpak kenmerkt zich door grote betrokkenheid bij mijn cliënten. Ik hanteer een persoonlijke aanpak, waarmee ik veel voor elkaar krijg. Geen mooie woorden zonder daden, dat past niet bij mij.

Ik ben als advocaat aangesloten bij de Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam (VJAR) en heb de vereiste inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand om zaken van minderjarigen te mogen behandelen. Dit betekent ook dat ik door middel van permanente educatie mijn kennis en kunde jaarlijks moet bijhouden, dit wordt gecontroleerd. Omdat ik het belangrijk vind om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen heb ik een coachingsopleiding gevolgd en ben ik als coach aangesloten bij de beroepsvereniging voor ACT-coaches (ACBSBene) en de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Zo kan ik mijn jeugdige cliënten nog beter begeleiden tijdens het strafrechtelijke traject. Klik desgewenst hier voor mijn coachingsprofiel. Als advocaat heb ik inmiddels enorm veel ervaring met jeugdige verdachten. Graag nodig ik jou of jouw ouders uit contact met mij op te nemen voor overleg over jouw situatie.

Lisette Verkuil Advocatuur

Olympiaweg 4
3077 AL Rotterdam

lisette@verkuiladvocatuur.nl
06 – 33 66 44 80

KvK 73755869